MAKLUMAT KURSUS/AKTIVITI
: 0112
: AUTOCAD ELECTRICAL
: RM 500.00
: Awam
: Kursus Customised
: Teknologi Penyelenggaraan Mekanikal
: 17 Feb 2019
: 31 Dec 2019
: 40 jam

Sinopsis Kursus/Aktiviti

AUTOCAD ELECTRICAL

OBJEKTIF:

   - Menggunakan perisian AutoCAD Electrical

   - Menggunakan ciri utama AutoCAD Electrical

   - Membina rajah litar dan susun atur panel

   - Mewujudkan, melihat dan suntingan litar projek

   - Merumus dara dari lukisan ke dalam laporan di format kepada piawaian pengguna

 

SYARAT.

   - Kursus akan dijalankan apabila bilangan peserta mencapai tahap minima seramai 8 orang telah berdaftar

   - Peserta yang telah mendaftar akan dihubungi untuk memaklumkan berkenaan dengan tarikh kursus apabila ianya telah ditetapkan

MASA

   - Jangkamasa  kursus adalah selama 5 hari


Maklumat Penganjuran
: Wan Zainah Binti Wan Ismail
: Siti Hajar@Yong Shahriah Bt Ab Wahab
: SAARI BIN ISHAK

: BENGKEL TEKNOLOGI PENYENGGARAAN MEKANIKAL
: ILP Pasir Gudang


Mohon Kursus/Aktiviti