MAKLUMAT KURSUS/AKTIVITI
: 0170
: INDUSTRIAL INSTRUMENT CONTROL LEVEL 3 (KUMPULAN 31)
: RM 1300.00
: Pekerja Industri
: Kursus Customised
: Instrumen Perindustrian
: 18 Jan 2020
: 25 Jul 2020
: 192 jam

Sinopsis Kursus/Aktiviti
JADUAL KURSUS INSTRUMENT PERINDUSTRIAN TAHAP 3 TAHUN /2020                                                                                                                   KUMPULAN 31 (SABTU , 8.00 PAGI - 5.00 PETANG)
         
MODUL TASK INSTRUCTOR DATE TIME
CU1 : INSTRUMENTATION & CONTROL SAFETY APPLICATION Assess instrumentation & control safety procedure MOHD HISHAM BIN ABD JALIL   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
Check instrumentation & control work area safety
Check safety of instrumentation & control equipment Handling
Check Safety of instrumentation & control equipment operational.
- HIRAC, Smoke, heat, uv/IR and Gas detector
- Fire Alam Panel and   Break Glass
Prepare instrumentation & control operational safety report WAN NAZLI BIN ABD HAMID   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
- Pressure, Temperature, Level, Flow and Limit Switch
CU2 : INSTRUMENTATION & CONTROL OPERATION Identify instrument & control operational requirements WAN NAZLI BIN ABD HAMID   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
- Carry Out Controller Function & Carry Out Control Loop Check
Carry out instrument & control operation
- Carry Out Control Loop Logic Function Check,
Monitor instrument & control equipment operation WAN NAZLI BIN ABD HAMID   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
-Evaluate Process Characteristics Data, P&ID and Loop Drawing  
Rectify operation malfunction  
- Carry Out Process Loop Tunning  
Prepare Instrumentation & Control Operational Report WAN NAZLI BIN ABD HAMID   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour ))
- Carry Out Cascade and Override Loop Parameter
- Carry Out Feedback and Feedforward Loop Parameter
CU3 : INSTRUMENTATION AND CONTROL PRECOMMISSIONING PREPARATION INSTRUMENT CALIBRATION Interpret instrument & control pre-commissioning requirements AZURA HANI BINTI HAMDAN   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
Perform Instrument Installation
Perform instrument pre-commissioning
Asses Installed Instrument Operational Performance
Prepare Instrument Pre-commissioning Report
- Perform pH Analyzer Calibration
- Perform EC Analyzer Calibration
CU4 : INSTRUMENTATION & CONTROL MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING Study instrument & control maintenance requirements SUZANA BINTI SURADI   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
- Carry Out Air Filter, Air Regulator and Air Filter Regulatotr   Maintenance
Perform instrument & control preventive maintenance activities SUZANA BINTI SURADI   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
- Carry Out Electronic Recorder Operation
Perform instrument & control corrective maintenance activities SUZANA BINTI SURADI   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
- Overhaull Control Valve, Lapping, Leak Test
- Perform Actuator bench Set and Calibrate Electro-Pneumatic Positioner SUZANA BINTI SURADI   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
Perform instrument & control trouble-shooting activities AZURA HANI BINTI HAMDAN   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
Prepare instrument & control maintenance and trouble-shooting report  
- Perform Air Drayer Maitenance , Perform Air Compressor Maintenance  
CU5 : INSTRUMENTATION VERIFICATION AND CALIBRATION Access Instrumentation Verification and Calibration Requirement NOORZILAH BINTI JAMALUDDIN   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
-Carry out Current to Pneumatic and Pneumatic to Current Converter
- Carrey Out Solenoid Valve Servicing
Perform Instrument Calibration And Verification NOORZILAH BINTI JAMALUDDIN   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
- Carry Out Pressure Gauge Calibration and Tubing
Record Instrument Verification And Calibration NOORZILAH BINTI JAMALUDDIN   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
- Carry Out Pressure Transmitter Calibration and Troubleshooting  
- Carry Out Temperature Transmitter Calibration and Troubleshooting  
- Carry Out Level Transmitter Calibration and Troubleshooting NOORZILAH BINTI JAMALUDDIN   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
- Carry Out Flow Transmitter Calibration and Troubleshooting  
CU6 :   CONTROL SYSTEM CONFIGURATION Assess control system configuration requirement MOHD HISHAM BIN ABD JALIL   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
- Pendaftaran Kursus Instrument  
- Using Relay and Maintain Distributed Control syste, (DCS)  
Perform control system configuration work MOHD HISHAM BIN ABD JALIL   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
Prepare control system configuration report
- Perform PLC overview and Conduct PLC Hardware
- Perform PLC upload and dwnload PLC program
CU7 : INSTRUMENTATION & CONTROL SUPERVERSORY Execute professional development programme EUNICE CHUNG SIAW KIAT   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
Assess potential risk  
Observe maintenance activities  
Perform inventory control EUNICE CHUNG SIAW KIAT   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
Execute procurement activities
CU7B : PNEUMATIC & HYDRAULIC SYSTEM - Produce Pneumatic/Hydraulic Drawing MOHD HISHAM BIN ABD JALIL   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
- Check Pneumatic/Hydraulic Performance
- Troubleshoot Pneumatic/Hydraulic Part MOHD HISHAM BIN ABD JALIL   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
- Makluman SKM PP, Pendaftaran dan Pembangunan portfolio SKM
10C : ELECTRIC MACHINES Perform DC Motor Control AZURA HANI BINTI HAMDAN   8.00am - 5.00pm             ( 8 Hour )
- Interpret schematic diagrams and Interpret wiring diagram.
Perform AC Motor Control AZURA HANI BINTI HAMDAN   8.00am - 5.00pm           ( 8 Hour )
- Ability to select motor starter and regulation
         
         
         
PENGESAHAN        
         
Adalah disahkan bahawa kesemua modul diatas menepati kehendak NOSS dengan maksud tujuan pelaksanaan SKM 3 secara Pencapaian Pentauliahan Terdahulu (PPT). Kelas dilaksanakan secara separuh masa iaitu setiap hari Sabtu di ILP Pasir Gudang
         
         
         
………….………………………………… ………………………………………………………
(KETUA BAHAGIAN INSTRUMENT) (KETUA JAB. ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK)
         
NAMA : PN EUNICE CHUNG SIAW KIAT NAMA : EN. RAMAIAH A/L VEERAYAH
         
TARIKH :   TARIKH :    

 


Maklumat Penganjuran
: Ramaiah Veerayah
: Mohd Hisham B Abd Jalil
:

: ILP PASIR GUDANG
: ILP Pasir Gudang


Mohon Kursus/Aktiviti