MAKLUMAT KURSUS
: 0200
: KURSUS KEKOMPETENAN SURUHANJAYA TENAGA PENJAGA JENTERA ELEKTRIK VOLTAN RENDAH KATEGORI (A0) SESI 1/2020
: RM 2600.00
: Pekerja Industri
: Kursus Customised
: Elektrik
: 15 Nov 2019
: 20 Jun 2020
: 480 jam
: Tutup

Sinopsis Kursus

KURSUS KEKOMPETENAN SURUHANJAYA TENAGA PENJAGA JENTERA ELEKTRIK VOLTAN RENDAH KATEGORI (AO)

KELAYAKKAN PERMOHONAN:

1. MESTI MEMATUHI SYARAT SURUHANJAYA TENAGA MINGUKT PERATURAN 49, PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994

2. MENYEDIAKAN DOKUMEN PENTING SEPERTI BERIKUT:

    A) SURAT AKUAN MAJIKAN TERKINI

    B) SALINAN KAD PENGENALAN (DEPAN & BELAKANG)

    C) LAPORAN LENGKAP PENGALAMAN KERJA YANG DIJALANKAN & KURSUS YANG TELAH DIHADIRI.

    D) SALINAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA & SIJIL TAMAT TINGKATAN 5

    E) SALINAN KUMPULAN SIMPANAN WANG PEKERJA TERKINI ATAU SOCSO TERKINI

    F) SIJIL KEKOMPETENAN SURUHANJAYA TENAGA YANG LEBIH RENDAH

    G) RESIT PENGESAHAN PENDAFTARAN KEKOMPETENAN SURUHANJAYA TENAGA YANG TERKINI

    H) SALINAN SIJIL PERTOLONGAN CEMAS (JIKA ADA)

    I) SALINAN SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH BERKAITAN ELEKTRIKAL.

    J) BUKU LOG UNTUK SEMAKAN.

3. SEMUA PEMOHON JUGA HENDAKLAH MENGISI DAN MENHANTAR BORANG PERMOHONAN UNTUK PEPERIKSAAN PERAKUAN KEKOMPETENAN ELEKTRIK - ST(PE)1 Pind.4/2007 YANG LENGKAP BERSERTA DOKUMEN PENTING DIATAS KE BAHAGIAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK, ILP PASIR GUDANG, JOHOR SECARA MANUAL.

4 KEGAGALAN PEMOHON MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN UNTUK PEPERIKSAAN PERAKUAN KEKOMPETENAN ELEKTRIK - ST(PE)1 Pind.4/2007 YANG LENGKAP KEPADA PIHAK KAMI AKAN MENYEBABKAN PERMOHONAN ANDA SECARA ON-LINE AKAN DI TOLAK.


Maklumat Penganjuran
: Ramaiah Veerayah
: Mohd Khairul Bin Ramlan
:

: BAHAGIAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK ILP PASIR GUDANG
: ILP Pasir Gudang


Mohon Kursus